SIMARIS - Aleja Niepodległości 143 b, lokal 1, 02-555 Warszawa, tel. 663 727 438

Logopedia


LogopediaNa przestrzeni już prawie 10 lat pracy jako terapeutka miałam doczynienia z różnego rodzaju zaburzeniami: brakiem mowy, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem i dyslaliami. Mam doświadczenie w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi zarówno w normie intelektualnej, jak i z osobami z różnego rodzaju dysfunkcjami. W moim gabinecie zajmuję się proflaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

 

Informacje na temat logopedii

Logopedia w dużym uproszczeniu jest dziedziną, zajmującą się właściwą wymową i artykulacją dźwięków oraz wyrazów.

Dzieli się ją na logopedię ogólną, która polega na kształtowaniu mowy zarówno w procesie jej rozwoju, jak i w procesie jej udoskonalania oraz na logopedię szczegółową, polegającą na usuwaniu wszelkich wad i zaburzeń mowy.

Termin logopedia pochodzi z greckiego logos (słowo) oraz paideia (wychowanie).  Przedmiotem jej zainteresowań jest więc szeroko rozumiana komunikacja językowa. Logopedia jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych m.in. medycyny, psychologii, lingwistyki i pedagogiki.

Osobami, które są objęte opieką logopedyczną są przede wszystkim dzieci. To one bowiem uczą się mówić, poznają świat dźwięków i słów i z każdym dniem coraz bardziej przekonują się o tym, jak wielką wagę posiada słowo.

Dziecko musi się nauczyć mówić. Nie jest to umiejętność wrodzona. Z upływem czasu poznaje coraz więcej dźwięków, których artykulacji próbuje podołać. Jego zasób słów stale się powiększa. Dzięki mowie dziecko potrafi opisać swoje uczucia, emocje, pragnienia, na swój sposób zdefiniować, otaczający go świat. Dlatego niezwykle ważne jest prawidłowe kształtowanie rozwoju mowy, aby komunikacja z otaczającymi go ludźmi odbywała się bez zakłóceń. Właściwe wykształtowanie aparatu mowy, nabycie umiejętności artykulacji konkretnych dźwięków, a w rezultacie budowanie wyrazów i zdań, pozwala nie tylko na prawidłowe komunikowanie się ze światem, ale ma też wpływ na kształtowanie się i rozwój osobowości dziecka.

Logopedia dzieli się na 4 podstawowe dziedziny:

  • profilaktykę logopedyczną – polegającą na kształtowaniu właściwej artykulacji dźwięków i wspomaganiu procesu mowy od najwcześniejszego momentu życia; dbania o prawidłowy rozwój mowy od jej najwcześniejszych faz (etapu głużenia, gaworzenia, powtarzaniu krótkich dźwięków, sylab, budowaniu pierwszych samodzielnych słów typu mama, tata…)
  • logoterapię, polegającą na diagnozowaniu, leczeniu i usuwaniu wad i zaburzeń mowy,
  • surdologopedię polegającą na kształtowaniu właściwej artykulacji i mowy u osób z wadami słuchu,
  • logopedię artystyczną, która na pierwszym miejscu stawia kulturę słowa artystycznego, publicystycznego, ale też potocznego.
close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyraższ zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności